RCD: устройство, типове, връзка със земята и без, причина за пътуването

54964984894

Свързването на защитното устройство за изключване (RCD) е обща мярка в световната практика за повишаване на електрическата безопасност на потребителите. Сметката за спасените RCD на човешкия живот отива при милиони хора, а използването на RCD в енергийните мрежи на многофамилни и частни жилищни сгради, жилищни райони и промишлени обекти предотвратява милиарди щети от пожари и аварии.

Но правилото на Гален: "Всичко е отрова и всичко е лекарство" е вярно не само в медицината . Външно неусложнени, RCD в безумно или неправилно прилагане може не само да предотврати всичко, но и да се превърне в източник на неприятности. По аналогия: някой е построил Kizhi с една брадва, някой може да построи някои khalashik за тях, и някой не може да даде брадва в ръцете си, той ще отреже нещо за себе си. Така че нека се запознаем с UZO по-разумно.

На първо място

Всеки сериозен разговор за електроенергията ще повлияе непременно на правилата за електрическа безопасност, а не на нищо. Електрическият ток не носи видими признаци на опасност, ефектът му върху човешкото тяло се развива мигновено и последствията могат да бъдат дълги и тежки.

Но в този случай ние не говорим за общите правила за производството на електрически произведения, които вече са толкова добре познати, а за нещо друго: RCD в старата съветска електрозахранваща система TN-C, в която защитният проводник е комбиниран с неутрала, пасва много зле. От дълго време не беше ясно дали изобщо е подходящо.

Всички публикации на PUE недвусмислено изискват: инсталирането на превключващи устройства е забранено в защитните проводникови вериги. Формулировката и номерацията на елементите се променят от редакцията до редакционната колегия, но същността е ясно, както се казва, и птицата от марабу. Но какво ще кажеш за препоръките за използване на устройства с остатъчен ток? Те са превключващи устройства и в същото време са включени в празнината и двете фази и ZERO, което е едновременно защитен проводник?

Накрая, в седмото издание на PUE (PUE-7A, Правила за инсталиране на електрически инсталации (PUE), 7-то издание, с допълнения и допълнения, M. 2012), стр. 7.1.80 все още се поставят точки над i: RCD реагиращи на диференциалния ток в четирижилни трифазни вериги (TN-C система) ". Подобно затягане, противно на предишните препоръки, е причинено фиксирани случаи на електротравматично увреждане по време на UZO ROOFING.

Електрически удар поради неправилно свързване на устройството за управление на риска

Електрически удар поради неправилно свързване на устройството за управление на риска

Ще обясним с един пример: Господарката след измиване в колата е ударила кутията на нагревателя, както е показано на снимката с жълта стрелка. Тъй като 220 V ток се разпределя по цялата дължина на нагревателя, тялото ще бъде около 50 V.

Тук влиза в сила следният фактор: електрическото съпротивление на човешкото тяло, подобно на всеки йонен проводник, зависи от приложеното напрежение. С увеличаването си съпротивлението на човек пада и обратно. Например, в PTB се дава абсолютно обоснована изчислена стойност от 1000 Ohm (1 kOhm), с пот пара или кожата в състояние на интоксикация. Но след това при 12 V токът трябва да е 12 mA, а това е повече от непропускащия (конвулсивен) ток от 10 mA. Някой веднъж победи 12 V? Дори пиян в джакузито с морска вода? Напротив, за същото PTB 12 V - абсолютно безопасно напрежение.

При 50-60 V на мокра, задушена кожа токът няма да надвишава 7-8 mA. Това е силен, болезнен удар, но токът е по-малко конвулсивен. Може да е необходимо да се лекуват последиците, но преди да се реанимация с дефибрилация, няма да дойде.

И сега ние ще "защитим" RCD, без да разбираме същността на въпроса. Нейните контакти се отварят не мигновено, но в рамките на 0.02 секунди (20 ms), а не съвсем синхронно. При вероятност от 0,5, първият, който се отваря, е контактът ZERO. После, накратко казано, потенциалният резервоар TEN със скоростта на светлината (буквално) ще запълни до 220 V по цялата му дължина и тялото ще бъде 220 V, а токът през тялото ще премине 220 mA (червената стрелка на фигурата). По-малко от 20 ms, но 220 mA - това са повече от две незабавно убиване стойности от 100 mA.

Така че, в старите къщи на RCD не може да бъде поставен? Все пак можете, но внимателно, с пълно разбиране на въпроса. Необходимо е да изберете правилния RCD и да го свържете правилно. Как? Това ще бъде разгледано по-нататък в съответните раздели.

RCD - какво и как

RCD в електротехниката се появи едновременно с първите предавателни линии под формата на релейна защита. Целта на всички RCDs остава непроменена до този ден: изключете захранването в случай на авария. Като индикатор за повреда в по-голямата част от RCD (и във всички домашни RCD) се използва ток на утечка - когато той се издигне над предварително зададена граница, RCD прекъсва и отваря веригата за захранване.

След това RCD е започнал да се използва за защита срещу разрушаване и запалване на отделни електрически инсталации. За момента до момента RCD остава "противопожарен", те реагират на ток, който изключва запалването на дъгата между проводниците, по-малко от 1 А. "Пожарникарите" на RCD се произвеждат и се използват до днес.

Видео: какво е RCD?

UZO-E (капацитивен)

С развитието на полупроводниковата електроника се правят опити за създаване на домашни RCD, предназначени да предпазват човека от токов удар. Работили са на принципа на капацитивното реле, което реагира на реактивен (капацитивен) пристрастен ток; докато човек работи като антена. По същия принцип е изграден добре познат индикатор-фазов индикатор с неонова.

UZO-E имат изключително висока чувствителност (част от μA), могат да се изпълняват почти мигновено и абсолютно безразлични към заземяването: детето, стоящо на изолационния под и достигайки до фазата в гнездото, няма да почувства нищо и UZO-E ще го "почувства" и изключете захранването, докато извади пръста.

Но UZO-E имат основен недостатък: в тях текущият поток на течащия ток (проводящ ток) е последица от появата на електромагнитното поле, а не причината му, поради което те са изключително чувствителни към смущения. Няма никаква теоретична възможност да "учи" UZO-E, за да различи малък хелатут, който взе "интересно малко нещо" от трамвая, блестящ на улицата. Поради това RCD-E се използва само от време на време за защита на специално оборудване, съчетаващо директни задължения с индикация за докосване.

RCD-D (диференциално)

Чрез "обръщане" на RCD-E "напротив" е възможно да се намери принципът на RCD "интелигентен": необходимо е да се премине директно от първичния поток от електрони, а изтичането се определя от дисбаланса (разликата) на общите токове в POWER проводниците. Ако от потребителя изтича точно толкова, колкото е останало, всичко е наред. Ако има дисбаланс - някъде тя тече, трябва да го изключите.

Разликата в латински е differentia, в английска разлика, така че тези RCD се наричат ​​диференциални, UZO-D. В една еднофазна мрежа е достатъчно да се сравнят стойностите (модулите) на токовете във фазовия проводник и неутралния, а когато RCD е свързан в трифазна мрежа, общите токови вектори на трите фази и неутралните са свързани. Основната характеристика на RCD-D - при всяка схема на захранване, защитните и други проводници, които не предават мощност на потребителя, трябва да преминат през RCD, в противен случай фалшивите задействания са неизбежни.

Отне доста време, за да се създаде домакинство RCD-D. Първо, беше необходимо точно да определим величината на тока за дисбаланс, безопасен за хората по време на действието, равен на времето на работа на РКЗ. UZO-D, настроен на неприличен или по-малък непропускащ ток, се оказа голям, сложен, скъп и пикапите "хванати" само малко по-зле от UZO-E.

На второ място, беше необходимо да се разработят висококачествени феромагнитни материали за диференциални трансформатори, виж по-долу. Радиочестотата изобщо не работи, не запази работната индукция, а UZO-D с трансформаторите върху желязото се оказа твърде бавен: собствената времева константа дори на малък железен трансформатор може да достигне 0,5-1 сек.

РМД-DM

Принцип на работа на диференциални електромеханични RCD

Принцип на работа на диференциални електромеханични RCD

През 80-те години изследването приключи успешно: токът беше избран за доброволци с 30 mA, а бързодействащите мембранни трансформатори на ферит с индукция на насищане от 0,5 T (Tesla) позволиха на вторичната намотка да премахне мощността, достатъчна за директно задвижване на електромагнита на прекъсвача. В ежедневието се появи диференциално електромеханично UZO-DM. Понастоящем това е най-често срещаният тип домакински RCD, така че DM са пропуснати и те казват или пишат само RCD.

Диференциалният електромеханичен RCD работи по следния начин, вижте фигурата вдясно:

 • Без течове, токовете във фазата и нулевите проводници, съгласно правилото, известно в училищната физика, се възбуждат във феритния пръстен с равни и противоположни насочени магнитни потоци Ф1 и Ф2, които се подтискат един към друг. Полученият магнитен поток в сърцевината е Ф = 0, а ЕМФ, навита на ферита на вторичната намотка, е нула.
 • Ако има изтичане (да речем, когато човек докосне тялото на дефектна електрическа инсталация, както е показано на фигурата), един от токовете става по-голям, във ферита се появява магнитен поток, което предполага вторичната намотка на ЕМП.
 • Под тока от вторичната намотка, електромагнитът издърпва блокировката на контактора на разединителя, а контактите под действието на пружината се отварят.
 • С бутона "Test", създавайки изкуствен дисбаланс на токовете в RCD, се проверява неговата оперативност; Отметка или бутон със самозаключване правят повторно активиране след работа.

  Външен вид на трифазни и еднофазни RCD

  Външен вид на трифазни и еднофазни RCD

Появата с обяснения на обозначенията на тялото на трифазен и еднофазен РКВ е показана на фигурата по-горе.

Забележка: чрез бутона "Test" трябва да се проверява RCD веднъж месечно и всеки път, когато е включен отново.

Електромеханичният RCD предпазва само от изтичане, но неговата простота и "дъбова" надеждност позволяват да се комбинират в един случай RCD и текущото защитно устройство. За да се направи това, е необходимо само да се удвои дръпването на прекъсвача и да се въведе в токовите и RCD електромагнитите. Така че имаше диференциална автоматика, осигуряваща пълна защита на потребителите.

Появата на дифумамат (ляво) и RCD (дясно)

Появата на дифумамат (ляво) и RCD (дясно)

Въпреки това, Difa Automaton не е RCD и автоматична машина, тя трябва да бъде ясно запомнена. Външни разлики (лостът за захранване, вместо квадратчето за отметка или бутона за повторно затваряне), тъй като фигурата е само видът. Важната разлика между RCD и диференциалната автоматика засяга монтажа на RCD в системите за захранване без защитно заземяване (TN-C, автономно захранване), виж раздела за свързване на RCD без земя.

Важно: отделен RCD е проектиран да предпазва САМО от изтичане. Номиналният му ток показва каква е неговата стойност, че RCD запазва своята оперативност. RCD с рейтинг от 6.3 и 160 A със същия дисбаланс от 30 mA дават същата степен на защита. При автоматичните машини токът на изключване на машината винаги е по-малък от номиналния ток на RCD, така че RCD не се изгаря, когато мрежата е претоварена.

РМД-DE

В този случай "Е" означава не капацитет, а електроника. RCD-DE е вграден директно в гнездото или електрическата инсталация. Разликата в токовете в тях се улавя от полупроводников магнитно-чувствителен датчик (Hall сензор или магнитодиод), неговият сигнал се обработва от микропроцесор и веригата отваря тиристора. UZO-DE, в допълнение към компактността, имат следните предимства:

 1. Висока чувствителност, сравнима с RCD-E, в съчетание с шумовия имунитет на RCD-DM.
 2. Като последица от високата чувствителност - способността да се реагира на тока на пристрастия, т.е. RCD-DE е превантивна, тя ще прекъсне напрежението преди да удари някого, независимо от наличието на земя.
 3. Висока скорост: за "задвижване" на RCD-DM е необходим поне половин цикъл от 50 Hz, т.е. 20 ms и най-малко една опасна половин вълна трябва да мине през тялото, за да направи UZO-DM работа. UZO-DE е в състояние да работи при напрежение на "разпадане" половин вълна от 6-30 V и да я отреже в пъпката.

Недостатъците на UZO-DE са преди всичко високи разходи, собствена консумация на енергия (незначителна, но с падането на напрежението в мрежата, UZO-DE може да не работи), а тенденцията към откази е електрониката все едно. В чужбина chipovye розетки широко разпространени през 80-те години; В някои страни тяхното използване в детски стаи и институции е задължително по закон.

UZO-DE все още е малко познат, но напразно. Оплакванията на папата с майка си за цената на розетка с "защита от глупак" не е сравнима с цената на живота на детето, дори ако апартаментът е опустошен от непоправими паразити и баламут.

Индекси UZO-D

В зависимост от устройството и заданието могат да се добавят основни и допълнителни индекси към името на RCD. По индекси можете да направите предварителна селекция на РДП за апартамента. Основни индекси:

 • AC - предизвикано от дисбаланс на компонента AC. Изпълнява, като правило, огнеупорни, за дисбаланс 100 mA, защото не може да се предпази от изтичане на импулси в краткосрочен план. Евтини и много надеждни.
 • А - реагирайте на дисбаланса както на променливите, така и на пулсиращите токове. Основният дизайн е защитен за 30 mA дисбаланс. Има фалшиви положителни / неизправности в системата TN-C във всеки случай и в TN-CS с лошо заземяване и / или присъствие на мощни консумативи със значителна присъща реактивност и / или импулсни захранвания (UPS): пералня, климатик, електрическа фурна, кухненски робот; В по-малка степен - съдомиялна машина, компютър, домашно кино.
 • B - да реагира на изтичане на ток от всякакъв вид. Това е или промишлено пожарогасително устройство от типа "пожар" със 100 mA дисбаланс, или вграден RCD-DE.

Допълнителните индекси дават представа за допълнителната функционалност на RCD:

 1. S - селективен в реакционното време, той може да се регулира в рамките на 0.005-1 s. Основната област на приложение е в захранването на обекти, задвижвани от две греди (захранващи устройства) с автоматичен резервен вход (ABP). Корекцията на времето за реагиране е необходима, така че при изчезването на основния лъч се задейства ATS. В ежедневието те понякога се използват в елитни селски къщи или къщи. Всички селективни RCD-огън, за дисбаланс от 100 mA и изискват инсталирането на защитен 30 mA RCD за по-нисък ток на тока, виж по-долу.
 2. G - високоскоростен и ултра-бърз RCD с време за реакция от 0.005 s или по-малко. Използват се в детски, образователни, лечебни заведения и в други случаи, когато е недопустимо да се "пропусне" поне една повреда половин вълна. Изключително електронни.

Забележка: домашните РКС обикновено не се индексират, но се различават по тяхната производителност и текущ дисбаланс: електромеханични при 100 mA - AC, те са 30 mA - A, вградени електронни - V.

РМД-R

Почти неизвестно за неспециалистите разнообразие от RCD - не диференциално, задействано от тока в защитен проводник (P, PE). Използват се в промишлеността, военното оборудване и в други случаи, когато потребителят създава силна намеса и / или има собствена реактивност, способна да "обърква" дори UZO-DM. Те могат да бъдат или електромеханични или електронни. Чувствителността и скоростта на условията на живот са незадоволителни. Висококачествено сервизно заземяване е абсолютно необходимо.

Избор на RCD

За да изберете правилно RCD, индексът е малък. Необходимо е също така да се установи следното:

 • Искате ли да си купите отделен RCD с автоматично устройство или диама-автомати?
 • Избира или изчислява граничната стойност за допълнителното (претоварване);
 • Определяне на номиналния (работен) ток на RCD;
 • Определете необходимия ток на изтичане - 30 или 100 mA;
 • Ако се оказа, че за обща защита се нуждаете от "огън" RCD за 100 mA, определете колко, къде и кои са необходими вторични "живи" RCD при 30 mA.

Отделно или заедно?

В апартамент с кабел TN-C за диамант, можете да забравите: PUE забранява и игнорира, така че самата електроенергия скоро ще ви напомня. В системата TN-CS диференциалната автоматика ще бъде по-евтина от две отделни устройства, ако се планира реконструкция на окабеляването. Ако текущата машина вече е полезна, ще е по-евтино да има отделен RCD съгласуван с нея за работния ток. Писанията по темата: RCD с конвенционален автоматичен е несъвместим - аматьорски не-светъл.

Какъв вид претоварване да броим?

Токът на изключване на машината (екстракти) е равен на максимално допустимата консумация на ток в дома (у дома), умножена по 1.25 и допълнена до най-близката по-голяма стойност от стандартната серия на токове 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10, 13, 16 , 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000 и 6300 А.

Максималното текущо потребление на апартамента трябва да бъде записано в неговия технически паспорт. Ако не - можете да се запознаете с организацията, която работи в сградата (трябва да докладвате съгласно закона). В старите къщи и в новия бюджет максималният допустим ток е обикновено 16 А; В новото конвенционално (семейно) - 25 А, в бизнес класа - 32 или 50 А, а в апартаментите 63 или 100 А.

Для частных домовладений максимальный ток рассчитывают по лимиту потребляемой мощности из техпаспорта (уж его-то прописать инстанции не упустят) из расчета 5 А на киловатт, с коэффициентом 1,25 и дополнением до ближайшего большего стандартного значения. Если в техпаспорте прямо прописано значение максимального тока потребления, за основу расчета берут его. Добросовестные проектировщики на плане электропроводки прямо указывают ток отсечки главного автомата, так что и считать не приходится.

Номинальный ток УЗО

Номинальный (рабочий) ток УЗО берут на ступень выше тока отсечки. Если ставится дифавтомат, его выбирают ПО ТОКУ ОТСЕЧКИ, а токовый номинал УЗО заложен в нем конструктивно.

Видео: УЗО или дифавтомат?

Ток утечки и общая схема защиты

Для квартиры с проводкой TN-CS не будет ошибкой без лишних размышлений взять УЗО на разбаланс 30 мА. Системе квартире TN-C далее будет посвящен отдельный раздел, а вот для частных домов ясных и окончательных рекомендаций сразу дать нельзя.

По п. 7.1.83 ПУЭ рабочий (естественный) ток утечки не должен превышать 1/3 тока разбаланса УЗО. Но в доме с электрическим теплым полом в прихожей, освещением двора и электроподогревом гаража зимой рабочий ток утечки может достигать 20-25 мА при жилой площади и в 60, и в 300 квадратов.

В целом, если нет теплицы с электроподогревом грунта, прогреваемой водяной скважины, а двор освещается экономками, на вводе после счетчика бывает достаточно поставить пожарное УЗО с номинальным током на ступень выше тока отсечки автомата, а на каждую группу потребителей – по защитному УЗО с таким же номинальным током. Но точный расчет может сделать только специалист по результатам электрических измерений уже готовой проводки.

Примеры расчета

Как рассчитать УЗО, разберем на примерах для разных случаев.

Первый – новая квартира с проводкой TN-CS ; по техпаспорту лимит потребляемой мощности 6 кВт (30 А) . Проверяем автомат – стоит на 40 А, все ОК. УЗО берем на ступень или две выше по номинальному току – 50 или 63 А, не важно – и на ток разбаланса в 30 мА. О токе утечки не думаем: его в пределах нормы должны обеспечить строители, а нет – так пусть сами и исправляют бесплатно. Впрочем, подрядчики таких проколов не допускают – знают, чем пахнет замена электропроводки по гарантии.

Второй. Хрущевка, пробки на 16 А. Ставим стиралку на 3 кВт; ток потребления – около 15 А. Для ее защиты (и защиты от нее) нужно УЗО с номиналом 20 или 25 А на 30 мА разбаланса, но 20 А УЗО редко бывают в продаже. Берем УЗО на 25 А, но в любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пробки убрать, а поставить вместо них автомат на 32 А, иначе возможна ситуация, описанная вначале. Если проводка явно не выдержит кратковременного броска в 32 А, ничего не поделаешь, нужно ее менять.

В любом случае нужно давать заявку в энергослужбу на замену счетчика и реконструкцию электропроводки, с заменой или без замены. Процедура эта не очень сложная и хлопотная, а новый счетчик с индикацией состояния проводки в дальнейшем сослужит добрую службу, см. раздел о сработках и неисправностях. А зарегистрированное при реконструкции УЗО позволит потом бесплатно вызывать электриков для измерений, что тоже весьма неплохо на будущее.

Третий. Коттедж с лимитом потребления в 10 кВт, что дает 50 А. Общая утечка по результатам измерений – 22 мА, причем дом дает 2 мА, гараж – 7, а двор – 13. Ставим общий дифавтомат на 63 А отсечки и 100 мА разбаланс, дом с гаражом запитываем раздельно через УЗО на 80 А номинальных и 30 мА разбаланса. Двор в таком случае лучше оставить вовсе без своего УЗО, но светильники для него взять во влагозащищенных корпусах с заземлительной клеммой (промышленного типа), и завести их земли прямо на контур заземления, так будет надежнее.

Подключение УЗО в квартире

Типовая схема включения УЗО в квартире

Типовая схема включения УЗО в квартире

Типовая схема подключения УЗО в квартире приведена на рисунке. Видно, что общее УЗО включается как можно ближе к вводу, но после счетчика и главного (подъездного) автомата. Там же на врезке показано, что в системе TN-C общее УЗО включать нельзя.

При необходимости отдельных УЗО для групп потребителей их включают сразу же ЗА соответствующими автоматами, выделено желтым на рисунке. Номинальный ток вторичных УЗО берут на ступень-две выше, чем у «своего» автомата: для ВА-101-1/16 – 20 или 25 А; ВА-101-1/32 – 40 или 50 А.

Но это в новых домах, а в старых, где защита нужнее всего: земли нет, проводка аховая? Кто-то там обещал просветить на предмет подключения УЗО без земли. Верно, как раз до этого дело и дошло.

УЗО без земли

Способ подключения УЗО без защитного заземления

Способ подключения УЗО без защитного заземления

Процитированный в начале п 7.1.80 существует в ПУЭ не в гордом одиночестве. Он дополнен пунктами, разъясняющими, как все-таки (ну нет в наших домах контуров заземления, нету!) «впихнуть» УЗО в систему TN-C. Суть их сводится к следующему:

 1. Ставить общее УЗО или дифавтомат на квартиру с проводкой TN-C недопустимо.
 2. Потенциально опасные потребители должны быть защищены отдельными УЗО.
 3. Защитные проводники розеток или розеточных групп, предназначенных для подключения таких потребителей, должны быть кратчайшим путем заведены на ВХОДНУЮ нулевую клемму УЗО, см. схему справа.
 4. Допускается каскадное включение УЗО при условии, что верхние (ближние к электровводу УЗО) менее чувствительны, чем оконечные.

Человек сообразительный, но незнакомый с тонкостями электродинамики (чем, кстати, грешат и многие дипломированные электрики-силовики) может возразить: «Погодите, а в чем проблема-то? Ставим общее УЗО, заводим на его входной ноль все РЕ – и готово, защитный проводник не коммутируется, заземлились без земли!» Так, да не так.

Отрезок РЕ с соответствующим отрезком нуля и эквивалентным сопротивлением потребителя R образуют петлю, охватывающую магнитопровод дифтрансформатора, см. принцип работы УЗО-Д. Т.е., на магнитопроводе появляется ПАРАЗИТНАЯ обмотка, нагруженная на R. Хотя R мало (48,4 Ом/кВт), на синусоиде в 50 Гц влиянием паразитной обмотки можно пренебречь: длина волны излучения – 6000 км.

Электромагнитное поле установки и шнура к ней также исключаем из рассмотрения. Первое сосредоточено внутри аппарата, иначе он не пройдет сертификацию и не поступит в продажу. В шнуре же провода проходят вплотную друг к другу, и их поле сосредоточено между ними независимо от частоты, это т. наз. Т-волна.

Но при пробое на корпус электроустановки или при наличии наводок в сети по паразитной петле проскакивает короткий мощный импульс тока. В зависимости от конкретных факторов (просчитать которые точно может только специалист с опытом научной работы и на мощном компьютере) возможны два варианта:

 • «Анти-дифференциальный» эффект: всплеск тока в паразитной обмотке компенсирует разбаланс токов в фазе и нуле и УЗО будет, что называется, мирно сопеть носиком в подушку, когда на проводах уже повисла скрюченная головешка. Случай исключительно редкий, но крайне опасный.
 • Также возможен «супер-дифференциальный» эффект: наводка усиливает разбаланс токов, и УЗО срабатывает без утечки, побуждая хозяина к тягостным размышлениям: почему то и дело выбивает УЗО, если в квартире все исправно?

Величина обоих эффектов сильно зависит от размеров паразитной петли; тут сказывается ее открытость, «антенность». При длине РЕ до полуметра эффекты пренебрежимо малы, но уже при его длине в 2 м вероятность несработки УЗО возрастает до 0,01% По цифрам это мало, но по статистике – 1 шанс из 10 000. Когда речь идет о человеческой жизни, это недопустимо много. А если в квартире без заземления проложена паутина из «защитных» проводников, то чего удивляться, если УЗО «вышибает» при включении зарядки мобильника.

В квартире с повышенной пожароопасностью допустимо, при обязательном наличии индивидуальных УЗО потребителей, включенных по рекомендуемой схеме, ставить и общее ПОЖАРНОЕ УЗО на 100 мА разбаланса и с номинальным током на ступень выше, чем у защитных, независимо от тока отсечки автомата. В описанном выше примере для хрущевки нужно подключить УЗО и автомат, но не дифавтомат! При выбивании автомата УЗО должно остаться в работе, иначе резко возрастает вероятность несчастного случая. Поэтому УЗО по номиналу нужно брать на две ступени выше автомата (63 А для разобранного примера), а по разбалансу – на ступень выше оконечных 30 мА (100 мА). Еще раз: в дифавтоматах номинал УЗО делают на ступень выше тока отсечки, поэтому для проводки без земли они не годятся.

Видео: подключение УЗО

Ну вот, выбило…

А почему срабатывает УЗО? Не как, это уже описано, а почему? И что делать, если сработало? Раз выбило, значит, что-то не так?

Точно така. Просто включать после срабатывания нельзя, пока не найдена и не устранена его причина. А найти, где что «не так» можно и самому без каких-либо особых знаний, инструмента и приборов. Большую помощь в этом окажет обычный квартирный электросчетчик, если только он не совсем уж антикварный.

Как найти виновного?

Первое, выключаем все выключатели, вынимаем все из розеток. Вечером для этого придется воспользоваться фонариком; лучше сразу при установке рядом с УЗО прикрепить к стене крючок и повесить на него дешевенький светодиодный фонарик.

Далее, пробуем включить УЗО. Включилось? Ищем «негодника» среди потребитетелей; как – чуть ниже. Если же нет, нужно проверить УЗО и проводку.

Отключаем подъездный или главный квартирный автомат. Не включается? Виновата электромеханика УЗО; нужно отдавать в ремонт. Самому копаться нельзя – устройство жизненно важное, и после ремонта нужна проверка на специальном оборудовании.

Включилось, но при подаче напряжения опять выбило при пустой проводке? В УЗО либо внутренний разбаланс дифтрансформатора, либо залипла кнопка «Тест», либо неисправна проводка.

Индикация неисправности электропроводки на счетчике

Индикация неисправности электропроводки на счетчике

Пробуем включить под напряжением, смотря на счетчик. Если хотя бы на миг вспыхнул индикатор «Земля» (см. рис), или раньше было замечено, что он подмигивает – утечка в проводке. Нужно проводить измерения. Если УЗО установлено в порядке реконструкции проводки и зарегистрировано в энергослужбе, нужно вызывать муниципальных электриков, они обязаны проверить. Если УЗО «самодуйное» – платить специализированной фирме. Услуга, впрочем, не из дорогих: современное оборудование позволяет за 15 мин. найти утечку в стене с точностью до 10 см.

Но прежде чем звонить в фирму, нужно открыть и осмотреть розетки. Экскременты насекомых дают прекрасную утечку с фазы на землю.

Проводка не внушает опасений, даже отключали посекционно автоматами, но УЗО выбивает «на пустом»? Неисправность внутри него. И разбаланс, и залипание «Теста» вызывают чаще всего не конденсат или интенсивное использование, а все те же «таракашкины какашки». В Ростове-на-Дону отмечен случай, когда в совершенно ухоженной квартире в УЗО было обнаружено гнездилище… туркестанских уховерток, невесть как туда попавших. Здоровенных, с огромными мощными церками (щипцами на хвосте), страшно злющих и кусачих. В квартире они никак себя не проявляли.

Индикация электросчетчиком реактивности потребителя

Индикация электросчетчиком реактивности потребителя

УЗО срабатывает при подключении потребителей, но признаков КЗ нет? Включаем все, особенно потенциально опасных (см. раздел о классификации УЗО по индексам), пробуем включитьУЗО, опять смотря на счетчик. На этот раз возможно, помимо «Земли», свечение индикатора «Реверс»; иногда его обозначают «Возврат», след. Фиг. Это свидетельствует о наличии в цепи большой реактивности, емкости или индуктивности.

Искать дефектного потребителя нужно в обратном порядке; сам по себе он может не дотянуть УЗО до срабатывания. Поэтому включаем все, затем по очереди отключаем подозрительных, и пробуем включать. Включилось, наконец-то? Это он и есть, «реверсивный». В ремонт, но уже не электрикам, а «бытовушникам».

В квартирах с проводкой TN-CS возможен случай, когда четко определить источник срабатывания УЗО не удается. Тогда вероятная причина – плохая земля. Еще сохраняя защитные свойства, заземление уже не отводит высшие составляющие спектра помех, и защитные проводники работают как антенна, аналогично квартире TN-C с общим УЗО. Чаще всего такое явление наблюдается в периоды наибольшего пересыхания и промерзания почвы. А что делать? Напрягать эксплуатанта здания, пусть доводит контур до нормы, обязан.

О фильтрах

Одним из основных источников сбоев в работе УЗО являются помехи от бытовой техники, а эффективным способом борьбы с ними – поглощающие ферритовые фильтры. Видали набалдашники-«шишки» на компьютерных шнурах? Это они и есть. Ферритовые кольца для фильтров можно купить в радиомагазине.

Самодельные поглощающие ферритовые фильтры

Самодельные поглощающие ферритовые фильтры

Но для силовых ферритовых поглотителей определяющее значение имеют магнитная проницаемость феррита и магнитная индукция насыщения в нем. Первая должна быть не менее 4000, а лучше – 10 000, а вторая – не менее 0,25 Тл.

Фильтр на одном кольце (вверху на рис.) можно встроить с «шумящую» установку, если она не гарантийная, как можно ближе в сетевому вводу. Работа эта для опытного специалиста, поэтому точная схема не приводится.

Несколько же колец можно просто надеть на сетевой шнур (на рис. внизу): с точки зрения электродинамики все равно, обмотан проводник вокруг магнитопровода или наоборот. Чтобы не резать фирменный литой шнур, нужно купить вилку, гнездовую колодку и кусок трехжильного кабеля. Продаются и готовые сетевые шнуры с ферритовыми поглотителями помех, но стоит такой дороже, чем самодельный сборный по частям.

Видео: ошибки при подключении УЗО

заключение

Как уже сказано вначале, УЗО – не панацея от электрической опасности. Оно многократно уменьшает вероятность поражения электротоком, но электричество все равно не терпит бездумного и безответственного обращения с ним.

Наилучший вариант развития мер электробезопасности – повсеместное применение чипованных розеток и встроенных в электроустановки электронных дифференциальных УЗО. В таком случае даже система электроснабжения TN-C, сохранив свою экономичность, могла бы стать вполне безопасной.

Отпечатване на всички материали с етикет:
дискусия:

 • 31.01.2015 в 16:46
  Владимир каза:

  Добър ден. подскажите если не очень затруднит. переехал в шрущевку, меняю проводку на розетки, свет на старой. заземления разумеется нету. начитавшись решил поставить на кухонную группу розеток узо. схема задумывалась такая. вводной автомат 1р+N на 30А, кабель 3х4, в квартирном щитке два однополюсных автомата. один 16а на розетки с кабелем 2,5х2 (квартира маленькая), и на 25а и 3х4 на кухонные розетки. плита газ с электро духовкой. после кухонного автомата хотел ставить уго на 30А/30мА шнайдер домовой. третий провод в щитке подключать не планировал пока. прочитал вашу статью и засомневался не будут ли хуже от такой схемы. подскажите в чем может быть опасность и что нужно изменить? заранее благодарен.

 • 12.01.2015 в 18:09
  Александър каза (а):

  да и Дмитрий «Почему при выбивании автомата УЗО должно остаться в работе, ведь узо на входе полностью отключает фазу даже если оно отключится вместе с автоматом, тоже делает и дифавтомат.- полностью согласен если перед узо вибил автомат (желательно 2х полюсный) — НАХЕРА нам обесточенное включенное узо!!! ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ наверное просто так прикольно!!!

 • 12.01.2015 в 18:01
  Александър каза (а):

  УЗО без земли — бред! и вот почему
  1.рисунок- Способ подключения УЗО без защитного заземления — смерть в квартире многоэтажного дома и вот почему при обрыве нуля от ТП к Распред щиту дома произойдет перекос фас и через соседнею нагрузку к вашему НУЛЮ придет другая фаза (пусть и пониженная)!! Узо на рисунке допустим сработало но по зеленому проводу через ноль на корпус и придет другая фаза!!! Т.Е. узо выбило а корпус под напряжением спасибо!!! Да обрыв нуля от ТП к щиту дома одна из частых аварий!
  2.из Вашего же описания прицепа работы УЗО (кстати правильного) следует что узо работает на ток утечки и не обязательно утечки по защитному проводу заземления — ЛЮБОГО тока утечки! т.е. если у вас нет заземляющего провода но произошол пробой на корпус УЗО не сработает — ДА это так -нет тока утечки а если вы дотронетесь то он появится через вас и УЗО сработает — т.е. вы и будете этим проводником :)))
  И если узо например на 30 милиампер то и вам ничего и узо сработает а если через вас не будет теч ток утечки то и вам соответственно тет вреда!!!
  ЕДИНСТВЕННАЯ опасность тут если вас бьет током и ток течет назад на ваш ноль то УЗО не сработает — согласен тут то и нужен заземляющий провод!!
  Поэтому включение УЗО без заземляющего провода тоже полезное — хотя и горатий защиты меньше чем с ним , а ваш зеленый проводок — провод смерти в квартире — в реалиях нашей смерти Если вы не согласны подскажите где я не прав! СПС зарание!

 • 03.06.2014 в 19:54
  Дмитрий каза:

  добре дошъл
  в п.»Узо без земли» вы пишите что нельзя подключать дифавтомат без заземления, опишите понятнее почему. Почему при выбивании автомата УЗО должно остаться в работе, ведь узо на входе полностью отключает фазу даже если оно отключится вместе с автоматом, тоже делает и дифавтомат.

  • 16.02.2017 в 10:26
   Виктор каза (а):

   Да, фазу он отключит, а вот фаза соседа при обрыве нуля придет на корпус через заземляющий проводник, который соединен с нулем… и БАХ!

  изход

  Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.