Цивільне право у схемах та таблицях

Цивільне право у схемах та таблицях

Матвєєв П.С., Бірюков В.І.

ПЕРЕДМОВА Цивільне право є однією з основоположних галузей права і відповідно базовою дисципліною у юридичних навчальних закладах, що передбачає опанування майбутніми правознавцями значного масиву відповідної навчально-методичної літератури. Дане видання, на думку авторів, акцентуючи увагу на найсуттєвіших положеннях і інститутах цивільного права, сприятиме системному засвоєнню матеріалу, допоможе зорієнтуватись у широкому полі нормативних актів, які регулюють цивільні правовідносини. Уніфікованість підходу до викладення матеріалу сприятиме його засвоєнню, дасть змогу читачу краще орієнтуватися у чинному цивільному законодавстві та доктринальних опрацюваннях. В посібнику «Цивільне право в схемах» відтворена структура чинного Цивільного кодексу України. Посібник складається з схем, словника цивільно- правових термінів і списку нормативно-правових актів до кожної окремої теми, а також списку рекомендованої літератури. Обсяг навчального матеріалу повністю відповідає вимогам, які висуваються для програм з цивільного права для вищих юридичних навчальних закладів. Пропонований посібник в першу чергу розрахований для студентів, але також може цікавим для аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю. Крім того він може допомогти в опануванні основними положеннями цивільного права широкому колу читачів, котрі не мають юридичної освіти. ЗМІСТ : передмова тема 1. «цивільне право» тема 2. «цивільне законодавство україни» тема 3. «цивільні правовідносини» тема 4. «фізична особа» тема 5. «юридична особа» тема 6. «участь держави, автономної республіки крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах» тема 7. «об'єкти цивільних прав» тема 8. «правочини» тема 9. «представництво» тема 10. «строки та терміни. позовна давність» тема 11. «особисті немайнові права» тема 12. «право власності» тема 13. «речові права на чуже майно» тема 14. «право. інтелектуальної власності» тема 15. «поняття зобов'язання. сторони у зобов'язанні» тема 16. «виконання зобов'язання» тема 17. «припинення зобов'язання» тема 18. «правові наслідки порушення зобов'язання. відповідальність за порушення зобов'язання» тема 19. «загальні положення про договір» тема 20. «договори про передачу. майна у власність» тема 21. «договір про передачу майна у тимчасове володіння» тема 22. «договір про виконання робіт» тема 23. «послуги. загальні положення» тема 24. «доручення» тема 25. «розрахунки» ТЕМА 26. «РОЗПОРЯДЖАННЯ. МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» ТЕМА 27. «КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ» ТЕМА 28. «СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ТЕМА 29. «ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ» ТЕМА ЗО. «ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ. БЕЗ її ДОРУЧЕННЯ» ТЕМА 31. «ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ. НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА. БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ» ТЕМА 32. «СПАДКОВЕ ПРАВО» Перелік нормативно-правових актів Список літератури


Цивільне право у схемах та таблицях

Похожие записи:Большая полка для обуви своими руками

Замена стекла на iphone 5 своими руками

Прически для девушки и каких делать